Skip to content

Ditt første besøk

Inngangsbillett kjøpes digitalt på booking.rungnebuldr.com. Du kan her betale med kort og Vipps.

Du vil etter kort tid motta en QR kode på tekstmelding og mail. 

Kjøp Billett

Etter at du har mottatt billetten på SMS, skanner du denne på leseren ved døren på klatresenteret. Billetten er gyldig i 24 timer.

Hvis døren mot formodning ikke åpner seg kan du kontakte oss på tlf: +4797002617

Hvis du ikke har egne klatresko, så kan dette lånes gratis hos oss.👟

Ansvarserklæring

- Jeg er innforstått med at klatring på Rungne Buldr sine ubemannede buldresenteret innebærer risiko, og at all aktivitet i Rungne Buldr sitt lokale skjer på eget ansvar.

- Jeg plikter til å informere Rungne Buldr AS dersom jeg oppdager feil eller mangler ved anlegget, eller ser at andres adferd fører til økt risiko.

- Rungne Buldr AS fraskriver seg et hvert erstatningsansvar for skade som måtte oppstå under klatring eller annen aktivitet på senteret.  

- Jeg forplikter meg til å sette meg inn i buldrevettplakaten og instruksene som henger inne på klatresenteret.

- Barn under 18 år må komme i følge med voksne. Barn som oppholder seg på senteret må til enhver tid være under den ansvarlige voksenes påsyn. 

 

Buldrevett

• Du er selv ansvarlig for at andre ikke faller på deg!

• IKKE OPPHOLD DEG I FALLSONEN!

• Fallunderlaget er der for sikkerhet og skal ikke benyttes til lek eller aktivitet.

• Husk at ikke alle faller rett ned.

• Prøv å lande med bøyde knær får å unngå skade.

• Vi anbefaler kontrollert nedklatring.

• Ved ulykke ring 113.

Vi har gjort en rekke tiltak for å ivareta sikkerheten til kundene våre. Vi har blandet annet lavere vegger enn på tradisjonelle buldresentre. Dette for å minimere skadepotensialet ved buldring. Videre er senteret videoovervåket og tilknyttet en døgnbemannet vektertjenester. Klatresenteret er også utstyret med en panikknapp hvis det skulle være behov for hjelp eller assistanse.

Hvis du har andre spørsmål, ikke nøl med å kontakte oss på contact@rungnebuldr.com, eller bruk det oransje chat-symbolet nederst til høyre på nettsiden vår for å få tilgang til vår supportchat.